Navigation

Physikkolloquium: Abschiedskolloquium Prof. Dr. U. Heber

Jun 24
24. June 2020 12:00 - 13:00
Hörsaal H, Staudtstr. 5, Erlangen

Sprecher: Prof. Dr. Stefan Dreizler, Universität Göttingen

Kontakt: Prof. Dr. Jörn Wilms